Pääsyliput

 Pääsy-. tuote-, ym. liput  mitä erilaisimpiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Monesti kutsukin  voi toimia pääsylippuna. Voimme toteuttaa erilaisia ideoita ja vaihtoehtoja toimiviin lippuihin. Numeroitu lippu voi toimia vaikkapa arpalipukkeena.